Klogere sammen

Klogere sammen er et involverende foredrag, der inkluderer nogle af tidens vigtigste tendenser, når det kommer til digitale dilemmaer og kultur.

For bliver vi rent faktisk klogere sammen, når vi sidder digitalt, arbejder digitalt, søger viden digitalt, og bliver industrien klogere sammen ved kun at tale kigge ind i algoritmer, AI og en målsætning om øget digitalisering. Hvad er perspektivet, hvis dem, der pusher på den digitale udvikling udelukkende baserer deres mål på digitale screeninger og ikke vores nærvær og det unikke i, at vi kan mødes og blive klogere sammen.

Foredraget er et perspektiv på den digitale optimering. Hvor vidensbehovet ikke nødvendigvis er realistisk eller omsætligt. Udelukker den massive informationsflow det at kunne omsætte viden til forståelse ?

På foredraget går Lykke Møller Kristensen i dybden med et aktuelt emne, der knytter sig til, hvordan vi agerer klogest i den digitale omstilling som mennesker og samfund. Ud fra tre hovedprincipper:

– viden og perspektiv

– konkrete cases

– gode råd med hjem

Booking samt spørgsmål:

Kontakt Lykke Møller Kristensen på:

4033 4319 lmk@lykkemoellerkristensen.dk

eller Athenas på telefon: 35 11 21 31