Fritaget for dannelse

En digital rystetur

I dette foredrag udfolder Lykke et blik på menneskets håndtering og tilgang til den digitale udvikling – fra tiden, hvor digitalisering var et fremtidsscenario til nu, hvor vi befinder os midt i omstillingen og allerede kan se konsekvenserne af det, vi ikke reflekterede over. For i dag ser vi ikke kun negativ adfærd og misinformation på sociale medier, vi ser også ensomhed, stress og manglende koncentration akkompagnieret af et yderligere digitaliseringspres på alle flader af vores liv. Et pres, vi ikke forholder os tilstrækkelig kritisk til, ligesom vi end ikke stiller spørgsmålstegn ved, om digitalisering er et redskab eller selve livet.

Samtidig er der ikke en effektiv udnyttelse og forståelse af teknologien, som der i mange tilfælde ikke er afsat tid nok til at lære at kende. Den manglende dialog og læring kan ende med at blive et benspænd for missionen om optimering ligesom afstanden mellem industri, bruger og de kommende generationer øges.

Lykke opsummerer mere end tyve års indblik og arbejde med digitalisering fra et brugerperspektiv, digitale generationer, udrulning og kommunikation, samt to bøger og over 400 workshops om emnet i et foredrag, der sætter fingeren et ømt sted – nemlig på os selv.

Da vi fritog os selv fra dannelse, fritog vi os også fra ansvar.

Fra kommende bog om emnet:

“Da digitaliseringen blev mere end et fremtidsscenario og blev en nærværende del af vores liv i form af vores nye alter ego – smartphonen og internet i alle riger og lande – var der samtidig en udbredt opfattelse af, at den voksne generation nok aldrig ville lære det digitale sådan for alvor. Vi skulle naturligvis nok lære at tænde og slukke og anvende optimeringsprogrammer, robotter og internettet, men hvis det blev for krævende eller for svært og bøvlet, så var det gængs ikke at kunne finde ud af det. Tilgangen gik i sær på de sociale medier, som vi som voksen generation fraskrev os ansvaret for midt imellem madbilleder og selvpromovering eller snagen i naboens digitale liv. Børn og unge derimod – de fik ansvaret som de digitalt indfødte, og selv om det allerede i slutningen af nullerne blev tydeligt, hvor stor indflydelse de sociale medier fik på hele verden, blev hele begrebet “digital dannelse” skabt for at lære børn og unge at gebærde sig digitalt.

Baggrund

Foredraget bygger på Lykke Møller Kristensens mangeårige arbejde med digital dannelse overfor fagpersoner, offentlige instanser og direkte overfor de unge brugere og en tilbagevendende undren over, hvad der skal til for at unge for eksempel får en refleksiv tilgang til det digitale.

Uden nedarvede principper, uden erfaringer fra voksne men derimod manglende evne eller mulighed for – at lære at gebærde sig i den digitale med andet og mere end tænd/sluk-evnen.

Selvfølgelig er et billede af vores digitale adfærd med i oplægget, men det udgør ikke hele indholdet. Teorier om infantilisering, dysevolution og frihedsbegreber fremstilles også undervejs.

 

Brug for sparring og afklaring?

Du kan kontakte Athenas for sparring på, hvilket foredrag, der passer bedst til din virksomhed.

Du er også velkommen til yderligere afklaring og indholdsønsker direkte til Lykke Møller Kristensen på telefon: 40334319 eller via lmk@lykkemoellerkristensen.dk

Andre populære foredrag indenfor samme tema:

12 genveje til digital balance og bevidsthed

Foredraget er en kombination af viden om den digitale udvikling og menneskets brug af teknologi samt inspiration til at skabe en øget bevidsthed og bedre fundament for en forandring. Foredraget er oplagt for grupper, der vil have konkret inspiration til at ændre deres digitale rutiner jobmæssigt eller privat – eller på tværs af livsroller.

Fra automatiseret tomgang til digital modenhed

Hvor automatiseret tomgang betyder en tilstand, hvor maskineriet kører, mens du står stille, betyder digital moden at være i stand til at træffe digitale valg baseret på både erfaringer, reflektioner og viden uden at lade sig påvirke af opmærksomhedsdesign eller andres hyldest af teknologien. Digital modenhed er dog ikke en endestation men et bedre udgangspunkt end tomgang.

Fra digitalt potentiale til digital vinder

Et udviklingsoplæg om at bruge de gode erfaringer til at skabe langsigtet værdi

Før under og efter corona perioden blev det digitale en nødløsning, der for nogle viste sig at virke fint i det, der i første omgang kunne kaldes en spurt, men som viste sig at være en marathon. Next level for mange