Fra automatiseret tomgang til digital moden

I det her foredrag er der fokus på, hvordan vi styrker os som digitale brugere og formidlere. Eller som virksomheder, der skal navigere i den digitale konkurrence om brugernes opmærksomhed. Eller som forvaltning, der har brug for rykke det digitale mindset.

Hvor automatiseret tomgang betyder en tilstand, hvor maskineriet kører, mens du står stille, betyder digital moden at være i stand til at træffe digitale valg baseret på både erfaringer, reflektioner og viden uden at lade sig påvirke af opmærksomhedsdesign eller andres hyldest af teknologien. Digital modenhed er dog ikke en endestation men et bedre udgangspunkt end tomgang.

I oplægget får du både baggrund og eksempler på de faser, der kendetegner en digital udvikling.

Undervejs skitserer Lykke med et glimt i øjet , hvordan modenhedstrappen både gælder individer såvel som virksomheder og fællesskaber. Hendes påstand er, at selv teknologibegejstrede beslutningstagere indenfor digitalisering bør være særligt opmærksomme på automatiseret tomgang.

I foredraget vil du kunne genkende dig selv i flere faser af din digitale rejse. Måske kan du også genkende din organisation eller familie, for hvem har ikke ladet sig rive med i begejstringen over de mange muligheder og ny teknologi eller mere specifikt en app, et like eller et nyt optimeringssystem. Spørgsmålet er blot, hvordan begejstring – eller skepsis – konverteres til bevidste valg og fravalg, så teknologien bliver et positivt redskab snarere end et forstyrrende spild af tid.

Modenhedstrappen er et redskab til at arbejde sig videre mod næste step med større forståelse og mindre fordømmelse (indre som ydre).

Konkrete værktøjer gør det nemmere at identificere

Formålet er at gøre deltagerne i stand til at kunne identificere et udviklingsniveau for sig selv eller en organisation/afdeling, samt at give værktøjer til at blive opmærksomme på vigtige signaler om tomgang.

Om det er kundefrafald, lavere trivsel hos medarbejdere, tidsspilde under digitale møder,  eller som individ hovedpine og opfattelse af ikke at vide, hvad tiden på skærmen er gået med, så er signalerne ofte til stede, uden at de bliver omsat til digitale forandringer.

Modenhedstrappen skal gøre det nemmere at tage en løbende dialog om mål og metoder og samtidig få fordele og ulemper frem i lyset uden forudindtagethed om for eksempel digitaliseringsmodstand, berøringsangst eller ligefrem digitaliseringsekstase.

Foredraget bygger på

Foredraget bygger på flere års analyse og samarbejde med brugere og virksomheder om digital udvikling mod en bevidst kultur. Udgangspunktet er først og fremmest brugeres erfaringer, teknologiens udvikling, studier og screeninger men også tre basale kategorier for udvikling: de universelle, kulturspecifikke og de idiosynkratiske forandringer.

De syv faser er omdrejningspunkt i mange afklaringsforløb og interne processer omkring digitale forandringer.

 

Brug for sparring og afklaring?

Du kan kontakte Athenas for sparring på, hvilket foredrag, der passer bedst til din virksomhed.

Du er også velkommen til yderligere afklaring og indholdsønsker direkte til Lykke Møller Kristensen på telefon: 40334319 eller via lmk@lykkemoellerkristensen.dk

Andre populære foredrag indenfor samme tema:

Fritaget for dannelse

Hvordan vi lod os klæde af fysisk, mental og intellektuelt og gav andre skylden for det

I dette foredrag udfolder Lykke et blik på menneskets håndtering og tilgang til den digitale udvikling – fra tiden, hvor digitalisering var et fremtidsscenario til nu, hvor vi befinder os midt i omstillingen og allerede kan se konsekvenserne af det, vi ikke reflekterede over.

Fra digitalt potentiale til digital vinder

Et udviklingsoplæg om at bruge de gode erfaringer til at skabe langsigtet værdi

Før under og efter corona perioden blev det digitale en nødløsning, der for nogle viste sig at virke fint i det, der i første omgang kunne kaldes en spurt, men som viste sig at være en marathon. Next level for mange

12 genveje til digital balance og bevidsthed

Foredraget er en kombination af viden om den digitale udvikling og menneskets brug af teknologi samt inspiration til at skabe en øget bevidsthed og bedre fundament for en forandring. Foredraget er oplagt for grupper, der vil have konkret inspiration til at ændre deres digitale rutiner jobmæssigt eller privat – eller på tværs af livsroller.

Relevante artikler: