Er der mere kaffe – dialog og potentiale i det digitale arbejdsliv

Foredraget fungerer godt som dialogmøde/seminar internt.

Hvad sker der, når vi ikke længere mødes impulsivt ved kaffemaskinen til fri dialog og inspiration og uformelle gode råd? Hvordan får vi etableret et kodeks for samarbejde og effektivitet mens vi ikke mindst husker på den mellemmenneskelige præmis? Og hvad siger forskningen om læring og reflektion fysisk mod digitalt?

Derfor er foredraget fuld af cases og eksempler til videre reflektion.

Formålet – fra fysisk til digital

Formålet er at reflektere over hvordan vi dels sikrer den mellemmenneskelige præmis og impulsive dialog og dels identificerer, hvorfor den overhovedet er vigtig.

Ved at kende de forskellige oplevelser af fordele og ulemper ved ikke-fysisk fremmøde koblet med viden og forskning på området, stor virksomheden og medarbejdergrupper stærkere i et grundlag for beslutninger om fremtidens arbejdsform.

Under foredraget inddrages digitaliseringskompasset, hvor både retning, metode og ståsted danner tre af de fire verdenshjørner – hvor kommunikation er det fjerde.

Under corona så vi:

Ginsmagning, digitalt lotteri og telefon-gåmøder. Idéer har været mangfoldige under nedlukningen, men hvilke har vundet genklang og hvorfor.

Hvad kan vi lære af de digitale unges mere frie digitale hverdag, og hvilke erfaringer kan vi trække på fra dem, der altid har været digital by heart. Hvordan omregner vi i timer, og hvad er faldgruberne, når det ikke kun handler om at tænde slukke derhjemme.

Et digitalt foredrag med konkrete idéer og praktisk how to.

Foredraget er løsningsorienteret, uanset om det er nye salgsprocesser, kodeks for digitale møder og arbejdstid eller idéer til digital organisering, der er behov for.

Foredraget centrerer sig omkring

At konvertere bare fordi til hvordan ved hjælp af eksempler på at kende målet og være villige til at justere undervejs gennem dialoger og målsætninger.

Foredraget bygger på et arbejde med virksomheder og organisationers hurtige omstilling til digitale møder, salg og kontakt under corona. Det primære indhold i foredraget centrerer sig om kommunikation, motivation og erfaring/vidensdeling.

Inspiration til den gode dialog findes også som ebog

Brug for sparring og afklaring?

Du kan kontakte Athenas for sparring på, hvilket foredrag, der passer bedst til din virksomhed.

Du er også velkommen til yderligere afklaring og indholdsønsker direkte til Lykke Møller Kristensen på telefon: 40334319 eller via lmk@lykkemoellerkristensen.dk

Andre beslægtede foredrag

Post corona

Et udviklingsoplæg om at bruge de gode erfaringer til at skabe langsigtet værdi

Før under og efter corona perioden blev det digitale en nødløsning, der for nogle viste sig at virke fint i det, der i første omgang kunne kaldes en spurt, men som viste sig at være en marathon. Next level for mange…

Fra automatiseret tomgang til digital moden

I foredraget “Fra automatiseret tomgang til digital modenhed” får du præsenteret en udviklingsvej – fra automatiseret tomgang, der beskrives som en fase, de fleste oplever i deres digitale hverdag uden at være bevidste om det – til digital modenhed, som ikke er en endestation men et udgangspunkt for at træffe mere bevidste valg.

Ny tids digitale habitus

Lykke Møller Kristensen fortæller i dette foredrag om de tendenser, vi ser hos mennesker, på sociale medier og i den digitale verden, og hvordan vi hjælper os selv og andre i den digitale færden.

Hvor er vi nu, efter smartphones har været allemandseje i mange år? Og hvor vil vi egentlig hen? Hvordan er det digitale menneske på job og derhjemme?