Den ikke-etiske debat eller ikke eksisterende debat

”Hvad med etikken,” er der stadig nogle, der spørger, når det kommer til den digitale udvikling. Fortrinsvis med henvisning til Google, Facebook, Amazon og de store tech-giganter. I dag centrerer de etiske pop-ups sig dog også mest om ovenstående og generel data-etik. Ofte enkeltsager eller hændelser, hvor outputtet debatteres mere end aneldningen. Da Søren Brostrøm for eksempel blev filmet i et fitness-center, lød debatten mere på det etiske i, at han ikke sprittede af end det etiske i, at han var blevet filmet i en privat situation med det, vi alle har i hænderne – en smartphone.

På foredraget giver Lykke nogle eksempler på etiske dilemmaer, som vi ikke har et sted at deponere. En nødvendig debat, for historien viser, at det først er, når vi debatterer noget, at en egentlig forandring sker.

Derfor går Lykkes tæt på det emne, debatten oftest centrerer sig om og bruger det som eksempel på en debat, vi kunne tage.

Når vi problematiserer Facebook, kunne vi øve os ved at stille nogle etiske spørgsmål op:

”Hvad kunne Facebook have indtænkt på forhånd?”

”Hvad kunne de have ændret undervejs?”

”Hvad skal de gøre nu?”

I de spørgsmål ligger måske ligefrem en vejviser til den videre udvikling af AI og brugerdrevet innovation.

Booking samt spørgsmål:

Kontakt Lykke Møller Kristensen på:

4033 4319 lmk@lykkemoellerkristensen.dk

eller Athenas på telefon: 35 11 21 31