12 genveje til digital balance og bevidsthed

Foredraget er oplagt for grupper, der vil have konkret inspiration til at ændre deres digitale rutiner jobmæssigt eller privat – eller på tværs af livsroller ved at reflektere over adfærden mere end en fastlåst tilgang til eks. skærmtid, automatisering eller fysisk bevægelse.

Foredraget er en kombination af viden om den digitale udvikling og indsigt i menneskets brug af teknologi samt inspiration til at skabe en øget bevidsthed og bedre fundament for en forandring.

Der er i foredraget fokus på at åbne op for nye perspektiver frem for en klassisk tænd/sluk tilgang. For udgangspunktet er, at det er vores tilgang og ikke teknologien, der skal forandres først.

Formål: fra erfaring til handling

Det er nemmere at problematisere digitaliseringen og skærme alle vegne end det er at gøre noget konstruktivt ved problemet i hverdagen. Derfor er det formålet med foredraget at give deltagerne forskellige indgange til at balance det digitale i hverdagen ved at gennemgå 12 eksempler på typisk adfærd og refleksioner over konsekvenser og behov samt ved hvert eksempel en metode till at blive opmærksom på den indflydelse en adfærd har på trivsel/koncentration/fysik for dig.

Vi er midt i en udvikling, hvor vi i mange sammenhænge er afhængige af teknologien til eksempelvis at løse vores arbejdsopgaver eller vores behov som borgere, forbrugere, ledere, vælgere – men også som familie, pårørende og i sociale sammenhænge samt i forbindelse med fritidsinteresser. Derfor er potentialet for digitale afledninger meget stort, og det kræver opmærksomhed og bevidsthed at ændre.

Indholdet bygger på

Indholdet i foredraget er bygget op over i alt 52 afprøvede genveje til digital bevidsthed og forslag til ændringer i hverdagen baseret på 12 hovedtemaer – ét tema pr. måned over 12 måneder. De 12 genveje bygger på kendt ny forskning og studier såvel som på gamle teorier, psykologiske og evolutionære sat sammen med kendt viden om AI og algoritmer og adfærdsafhængighed, digitale arbejdsgange og fællesskaber.

 

Brug for sparring og afklaring?

Du kan kontakte Athenas for sparring på, hvilket foredrag, der passer bedst til din virksomhed.

Du er også velkommen til yderligere afklaring og indholdsønsker direkte til Lykke Møller Kristensen på telefon: 40334319 eller via lmk@lykkemoellerkristensen.dk

Andre populære foredrag indenfor samme tema:

Fritaget for dannelse

Hvordan vi lod os klæde af fysisk, mental og intellektuelt og gav andre skylden for det

I dette foredrag udfolder Lykke et blik på menneskets håndtering og tilgang til den digitale udvikling – fra tiden, hvor digitalisering var et fremtidsscenario til nu, hvor vi befinder os midt i omstillingen og allerede kan se konsekvenserne af det, vi ikke reflekterede over.

Er der mere kaffe – impulsiv dialog og samarbejde i den digitale hverdag

Et udviklingsoplæg om at bruge de gode erfaringer til at skabe langsigtet værdi

Før under og efter corona perioden blev det digitale en nødløsning, der for nogle viste sig at virke fint i det, der i første omgang kunne kaldes en spurt, men som viste sig at være en marathon. Next level for mange

Fra automatiseret tomgang til digital modenhed

Hvor automatiseret tomgang betyder en tilstand, hvor maskineriet kører, mens du står stille, betyder digital moden at være i stand til at træffe digitale valg baseret på både erfaringer, reflektioner og viden uden at lade sig påvirke af opmærksomhedsdesign eller andres hyldest af teknologien.