12 genveje til digital balance og bevidsthed

Det er nemmere at problematisere digitaliseringen og skærme alle vegne end det er at gøre noget konstruktivt ved problemet i hverdagen. Det skyldes ikke mindst den nødvendige udbredelse af telefoner og digitale handlinger, men også den måde meget teknologi er skruet sammen på. Vi er med andre oppe imod et smart set up, der dog for mange også indeholder dilemmaer som mistrivsel,  , fysisk tilbageholdenhed etc.

Foredraget giver et historisk perspektiv og centrerer sig om at gøre brugerne opmærksomme på små og store tegn i hverdagens brug af det digitale – tegn, der kan omformuleres til digital bevidsthed. Når du ved, hvorfor du griber din telefon eller hvorfor du ender med at bruge tyve minutter på din telefon, når du blot skulle have tjekket en mail, så kan du også ændre det.

Hvis du derimod sidder med skyld og selvhad, hver gang du tager din telefon, er risikoen for, at du fryser større.

Indholdet er bygget op over 12 genveje til digital bevidsthed og forslag til ændringer i hverdagen. Alle 12 genveje har 4-5 undertemaer, som deltagerne frit kan anvende efterfølgende.

De 12 genveje bygger på kendt ny forskning og studier såvel som på gamle teorier, psykologiske og evolutionære sat sammen med kendt viden om AI og algoritmer og adfærdsafhængighed, digitale arbejdsgange og fællesskaber.

Lykke gennemgår dem på en illustrativ måde, hvor hun inddrager sig selv og cases, der gør det nærværende at arbejde med digital bevidsthed.

Booking samt spørgsmål:

Kontakt Lykke Møller Kristensen på:

4033 4319 lmk@lykkemoellerkristensen.dk

eller Athenas på telefon: 35 11 21 31