Foredrag med Lykke Møller Kristensen

Viden, perspektiv & inspiration

Alle foredrag tilpasses efter ønske og kan også konverteres til dialogmøde/workshop/seminar. Oplagte målgrupper går på tværs af brancher, roller og livsfaser, da indholdet altid kan aftales på forhånd og mange temaer har bred relevans.

Med over 400 foredrag og en baggrund som jounalist, kommunikationsrådgiver og uddannelseschef er Lykke vant til at sikre relevans for målgrupper i både Danmark og Europa på dansk, tysk og engelsk.

Lykke behandler efter mange års erfaring digitaliseringen flerdimensionelt og – om det er kommunikation, sociale medier, digital adfærd og kultur, online sikkerhed, trivsel og konsekvenser eller udviklingsperspektiver og AI, algoritmer, data, robotteknologi, infrastruktur etc. –  altid i øjenhøjde med viden, inspiration og perspektiv som omdrejningspunkt.

Brug for sparring og afklaring?

Du kan kontakte Athenas for sparring på, hvilket foredrag, der passer bedst til dit formål.

Du er også velkommen til yderligere afklaring og indholdsønsker direkte til Lykke Møller Kristensen på telefon: 40334319 eller via lmk@lykkemoellerkristensen.dk

Eller lad dig inspirere herunder:

Nyeste foredrag:

Fra automatiseret tomgang til digital modenhed

Et løsningsorienteret tendensforedrag, der med syv trin animerer til forandring af både digitale arbejdsgange såvel som digitalt brug i fællesskaber. Tilpasses efter ønske Læs mere

Meningsfuld digitalisering

Et foredrag, der er bygget op som det tidligere “klogere sammen.” Velegnet til virksomheder eller interesserede deltagere, der vil dele refleksioner baseret på viden og teser. Samt ikke mindst udbygge kommunikation, der kan understøtte formålet med digitalisering. Læs mere

Fritaget for dannelse

Et foredrag om forandringen af vores tilgang til teknologi og betydningen for fremtiden. Et reflekterende foredrag om at føle, at man er fritaget for ansvar, hvis man blev fritaget for dannelse. Læs mere

Vi chatter – vi pjatter

Om kommunikationspræmissen i den digitale verden, hvor vigtig information konkurrerer med overfladiske svar og korte replikker, og hvor viden er gratis men oplysning svært tilgængelig, og hvordan vi ændrer det.

Populære foredrag

12 genveje til digital balance og bevidsthed

Relevant for virksomheder, ledere og medarbejdere, sociale arrangementer etc.

Foredraget bygger på et årshjul med 52 reflektioner over vores digitale liv, nutid og fremtid  og indeholder både perspektiv på sociale medier, skærme og hverdagsdigitalisering, såvel som trivsel på arbejdspladsen, digitale kodekser, udvikling og udbredelse af AI, robotteknologi og den skellet mellem optimering og benspænd. Læs mere

Post corona

Velegnet for organisationer på alle niveauer samt som perspektiv til klassiske perspektivarrangementer

Vi har aldrig stået et stærkere sted, når det kommer til vores digitale udgangspunkt – men hvordan får vi vores tekniske såvel som menneskelige erfaringer til at være en læringskurve mod bevidste til-og fravalg af både smarte løsninger og aftaler og kodekser, der forener mål og metode og styrker os organisatorisk såvel som i familier. Læs mere

Digital habitus – og hvor vi ender (digital ungdom og fremtid)

Et tendensforedrag om mennesker, sociale medier og den digitale verden.

Kan tilpasses målgruppen.Hvor er vi nu, efter smartphones har været allemandseje i mange år? Og hvor vil vi egentlig hen? Hvordan er det digitale menneske på job og derhjemme? Hvordan er det som medarbejder, leder, forældre eller som barn? Hvordan kommunikerer vi med hinanden? Hvilke nuancer overser vi, når vi taler om digitalt indfødte eller digitale nomader?

Er der mere kaffe – den impulsive dialog i det digitale arbejdsliv

– velegnet i virksomheder, der har omlagt helt eller delvis til remote/hybrid

Hvad sker der, når vi ikke længere mødes impulsivt ved kaffemaskinen til fri dialog og inspiration og uformelle gode råd? Hvordan får vi etableret et kodeks for samarbejde og effektivitet mens vi ikke mindst husker på den mellemmenneskelige præmis? Og hvad siger forskningen om læring og reflektion fysisk mod digitalt?

Derfor er foredraget fuld af cases og eksempler til videre reflektion.