Digitalt klogere sammen – foredragspakke for ledere og medarbejdere

Hvordan finder man som organisation en digital balance, der ikke kun er en nødløsning men kan støtte trivsel og effektivitet på langt sigt. Hvordan italesætter man de små men mærkbare opmærksomhedspunkter i forbindelse med øget digital aktivitet, og hvordan sikrer man fremtidige salsgprocesser, balancerede krav om hjemmearbejde, trivsel og interaktion for ikke at tale om den vigtige dialog?

Den pludselig omstilling til digitalt hjemmearbejde, digitale møder, digital projektledelse og digitale rum har ikke kun betydet flere sjove digitale happenings med Zoom-møder, hvor ingen kan høre eller se hinanden eller høj effektivitet men lav trivsel. Omstillingen er den oplagte katalysator for fremtidige bevidste valg samt ikke mindst en forståelse for, hvad det kræver at kunne omstille sig til digitalt eller fra digitalt. Samt et behov for at kende muligheder og tiden til at prøve dem af.

Er der mere kaffe i det digitale personalerum? – foredragspakke for ledere og medarbejdere foregår i tre steps, der kan indledes med en samtale om behovet for din virksomhed:

  • Et digitalt foredrag med indsigt viden og studier om digitale adfærd, nye teknologier på gamle flasker samt en bevidsthedstrappe om digital modenhed og effektivitet. Varighed: 60 minutter
  • En facilitering af en digital workshop med op til 60 medvirkende om muligheder, dilemmaer og erfaringer. Varighed – op til 2 timer
  • Materialesamling og perspektivark samt en video-introduktion til evt. udarbejdelse af digitale kodekser. Ubegrænset og efter ønske

 Målgruppe:

Virksomheder, teams, afdelinger og personalegrupper med relateret digital arbejdsdag

Formålet er gennem et fælles udgangspunkt at:

  • øge trivsel, indsigt og dialog
  • støtte til bevidste valg
  • skabe et digitalt mindset, der gør det nemmere at vælge til og fra
  • hjælpe med digital struktur og forståelse
  • forbinde en nødløsning til fremtidens muligheder og give et blik på, hvad der passer virksomheden, medarbejderne eller den specifikke afdeling bedst.

Praktisk:

Foredrag og workshop kan foregå i forlængelse af hinanden, alternativt indenfor få dage. Der er mulighed for at indlede med en introopgave eller perspektiv samt at få tilsendt et dilemma-ark eller spørgeskemaundersøgelse, der kan tages udgangspunkt i.

Mindst én kontaktperson er nødvendig.

Pris:

9.900 incl. materialer til alle og eventuel opfølning.

Prisen er ex. moms

Booking samt spørgsmål:

Kontakt Lykke Møller Kristensen på:

4033 4319 lmk@lykkemoellerkristensen.dk