Digitalt klogere sammen – digital foredragsløsning for skoler, forældre og elever

Børn og unge bruger mere tid digitalt end nogensinde. Den øgede brug af digitale platforme giver dog ikke nødvendigvis en større forståelse for, hvordan de kan bruge de sociale medier og spil på en måde, hvor de passer på sig selv og hinanden. Tværtimod kan det omvendt betyde, at børn og unge lades endnu mere alene med deres digitale fritid.

Digitalt klogere sammen er to foredrag – hhv for voksne og elever – samt opfølgning til videre dialog til alle via en video og materiale og indeholder:

  • Et foredrag for forældre/lærere, varighed 60 minutter
  • Et foredrag/digital workshop for elever, varighed op til to en halv time
  • Digital opsamling i form af lille øvehæfte og en video med input efter de to foredrag.
  • Mulighed for en forudgående intro-opgave til elever.
  • Det hele foregår efter en forudgående dialog med skolens repræsentant om eventuelle specifikke ønsker og behov. Det kan være en forældrerepræsentant eller en lærer, pædagog eller leder.

Målgruppe:

Skoler, forældre og elever i alle grundskolens alderstrin. Ideelt en klasse, en årgang eller et trin. Det afhænger af antallet, hvor stor en gruppe foredragene kan henvende sig til. En mindre gruppe giver en høj grad af involvering, mens en større gruppe giver mindre mulighed for dialoger men mulighed for foruddefinerede spørgsmål.Derfor er en forudgående dialog med evt. klasselærer, skoleleder eller forældrerepræsentant vigtig.

Formålet:

  • At styrke både elever såvel som lærere og forældre til dialoger og dømmekraft, når det kommer til det digitale liv, som børn og unge lever udover den digitale undervisning.
  • At sikre elevernes dømmekraft og mulighed for at stille spørgsmål til en ekspert.
  • At give alle et fælles udgangspunkt.
  • At forbinde et øjebliksbillede af sociale medier til en vedvarende forståelse for, hvordan vi som brugere passer på os selv og hinanden og forstår temaer som sikkerhed, mobning og delekultur.

Derfor er foredraget målrettet den gruppe, der er modtagere. Udover de generelle temaer kan der nemlig være en aktuel situation på skolen eller i klassen eller en digital kultur, som langsomt bliver synlig hos voksne omkring eleverne.

Praktisk:

Foredragene skal gerne foregår i samme uge, og foredraget for voksne først.Foredrag for elever er i skoletiden og det kan aftales på forhånd, om eleverne skal have en intro-opgave.

Pris:

9.900 incl. materialer til alle og eventuel opfølning.

Prisen er ex. moms

Booking samt spørgsmål:

Kontakt Lykke Møller Kristensen på:

4033 4319 lmk@lykkemoellerkristensen.dk