Du gør det svært at lære de unge, at de skal læse avisen frem for Facebook.

En nyligt udgivet rapport fra Reuters viser, at avisernes nyhedssites er de vigtigste kilder til nyheder for de 25-34 –årige, mens de er næstvigtigste kilde hos de 18-24 årige.

Det er da gode nyheder, når man som jeg arbejder for at få i sær unge til at søge mod de klassiske medier og faglitteratur, når det kommer til at holde sig orienteret – både i forhold til de daglige nyheder såvel som til bredere emner og ikke mindst i relation til demokratisk dannelse.

I disse år kortlægges flere og flere udfordringer med den digitale infrastrukturs betydning for demokratiet, og altimens der så småt udspiller sig en form for kamp mellem de traditionelle medier og giganter som Facebook og Google, så er flere studier sat i gang med støtte fra blandt andre Veluxfonden.

Sidste år konkluderede et studie fra DMJX, at vores nyhedsvaner truer den demokratiske samtale.

Jeg vil i forbindelse med mit arbejde nu også tilføje, at det er vores digitale vaner, der også truer demokratiet. Mere om det en anden gang, hvor jeg også vil beskrive det, jeg ser som en fejlfortolkning af for eksempel Facebook – en fejlfortolkning, der betyder, at dilemmaet angribes forkert, når også kulturminister Joy Mogensen  foreslår, at tech-giganter skal betale for journalistik. 

For nu vil jeg trække de opmuntrende ned i øjenhøjde, for jeg har i disse uger været kontaktet af mange elever på ungdomsuddannelser, der er i gang med deres store årlige opgave. Mange kontakter mig i forbindelse med deres skoleprojekter, skoleprojekter, der afslører en stor interesse i samfund, medier, politik og demokrati i Danmark og udenrigs. De kontakter mig for baggrundsviden om eks. sociale medier.

Min personlige notits er bare, at det i hvert interview nævnes nogle politiske udmeldninger, der er skrevet på enten Facebook eller Instagram som var det statsministerens opslagstavle. Det er uhyre sjældent, at kilden er et medie som nogle af vores landsdækkende medier bortset fra TV-mediet, og den nævnes kun i forbindelse med pressemøder. 

Jeg mener meget om politikernes brug af sociale medier, som jeg ikke vil nødvendigvis vil gå i dybden med her og nu. Men jeg mener i høj grad, at brugen af sociale medier som eneste kanal til information afslører en ansvarligfralæggelse overfor klassiske mediers rolle nu og i fremtiden. Og en stor udfordring med at hjælpe unge i den retning, der på langt sigt skal sikre, at vi har et veludviklet demokrati. Ja, det er mere bøvlet at skulle svare på spørgsmål, så journalister kan gøre deres arbejde, men det hænger lidt i luften, at journalisternes arbejde er lidt ligemeget.

Som digital adfærdsanalytiker og samtidig journalist by heart og én, der har arbejdet for at modne den digitale adfærd og kultur, har jeg i disse uger fået indblik i, at det ikke bare er noget, jeg som mediebruger selv er irriteret over – den forfladigede kommunikation på sociale medier. Men også noget, som unge mediebrugere nævner i flæng. 

Så kære Mette Frederiksen. 

Jeg ved, at det er sjovere at få 20.000 likes, og at 20.000 delinger kan opfattes som at man har nået mange mennesker, og at det er et glimrende supplement til omtale i medier, der arbejder journalistisk. Men undervejs i denne like-hunting, som jeg vil tillade mig at kalde det, fordi jeg ved, hvad likes gør ved os mennesker, så taber vi måske nogle oplagte mediebrugere, fordi de ved, at de kan få det seneste nye hos tech-giganterne. Ikke det seneste nye om den lokale glarmester eller hvorfor der kører ambulancer på hovedgaden, men faktisk fra landets statsminister. 

Som ryger ind i møllen af automatiserede nyheder, holdninger, oplevelser og først og fremmest underholdning og masser af afledninger.

Og hvis det endelig skulle være nemt, så send dem ind på en webside, hvor du har brede dig frit og langt – uden kritiske spørgsmål.

Forfatter til indlæg: Lykke Møller Kristensen, stifter af DigiWise, foredragsholder, journalist og forfatter.

Her dagens opslag:

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *