I en fortløbende undersøgelse (pt. besvaret af 1638) svarer over halvdelen af børn og unge mellem 11 og 16 år, at de ikke har aftalt regler om for eksempel privatindstillinger eller talt om, hvilke billeder eller kommetarer, man må dele på sociale medier og spil. Det betyder, at de selv skal sætte rammerne i den givne situation, men undersøgelsens foreløbige resultat kan have en forklaring.

Foreløbig har 1638 medvirket i undersøgelsen. I min nye bog: Dit digitale barn har brug for en voksen nævner jeg undersøgelsen med resultat af 1201 besvarelser.

Spørgeskemaerne er besvaret anonymt. Der kan oplyses om, hvilke skoler, den er sendt til og som har godkendt at medvirke i undersøgelsen, men af gode grunde, kan det ikke oplyses, hvilke specifikke elever, der har besvaret.

Du kan se alle spørgsmål og foreløbige procenter nederst i artiklen.

Baggrund for undesøgelsen:

I forbindelse med min nye bog: ”Dit digitale barn har brug for en voksen” ville jeg gerne have nogle data fra en statistik mere end fra mine egne interviews.

Jeg har lavet over 300 kvalitative interviews, dvs. interviews med en eller flere børn og unge om deres online færden, forståelse og oplevelser.

Undersøgelsen skulle supplere de resultater, der var åbenlyse for mig efter fem år arbejde, nemlig:

  • Børn og unge har tidligt profiler på ét eller flere sociale medier
  • Snapchat og YouTube er de mest populære
  • Børn spiller forholdsvis meget på sociale spil
  • Børn og unge har ikke altid rammer om for eksempel tidsforbrug, ageren og reageren
  • Børn og unge oplever ting online, som de ikke taler med voksne om
  • Børn og unge har også glæder af sociale medier og vælger dem for at hygge sig med andre

Undersøgelsen bekræfter interviews

”Hvad laver de, når de hygger sig på de digitale platforme?” hører jeg ofte fra forældre og voksne fagpersoner. De spiller spil, snapper eller ser YouTube. Ser vi på resultatet, når børn og unge får alle valgmuligheder, står det klart, at YouTube og Snapchat, men også Fortnite, MineCraft og Roblox er populære platforme. Det samme er chat-funktionen på Facebook, Messenger.

Når de kun får én mulighed for at krydse af, vinder Youtube og Snapchat, men i kommentarfeltet er der mange, der nævner Fortnite, MineCraft og Roblox. Fra mine interviews og workshops med børn og unge ved jeg, at det ofte er drenge, der spiller spil, og pigerne, der bruger Instagram, og Musical.ly i undersøgelsens yngste aldre. Bemærk, at denne del af spørgeskemaet har betydet tekniske vanskeligheder for nogle, og derfor skal dette kun ses som en indikation af deres primære platforme.

Få får hjælp, men det kan være pga alderen

44% fortæller, at de ikke har fået hjælp til at oprette sig på de sociale medier og mere end 60% fortæller, at de ikke har regler om for eksempel privatindstillinger og tidsforbrug. Der er ingen aldersindikation på hvert spørgsmål, derfor kan respondenterne være i alderen 11-16 år. Der er dog meget få (kun 5%) af respondenterne, der er er i alderen 15-16 år. Hovedparten er 12-14 år og det betyder, at de er tæt på den alder, hvor de lovligt kan oprette sig på sociale medier, da de fleste sociale medier har en aldersgrænse på 13 år.

De har også negative oplevelser – og de taler ikke altid med voksne om det

Over halvdelen af de adspurgte har oplevet, at en konflikt eller situation er blevet værre på grund af de sociale medier og to ud af tre har oplevet, at nogle har skrevet grimt til hinanden/andre og fire ud af ti har oplevet noget negativt eller at være blevet ked af noget i forbindelse med de sociale medier og spil.

Kun halvdelen af dem, der har haft dårlige oplevelser på sociale medier og spil har talt med deres forældre om det.

En tredjedel af alle adspurgte fortæller, at de synes, det er nemt at tale med voksne om sociale medier. På spørgsmålet: ”Synes du de voksne ved nok om sociale medier til at hjælpe, hvis der sker noget?” svarer under en tredjedel bekræftende.

Over halvdelen af de adspurgte har ikke talt med voksne om, hvilke billeder og kommentarer man børn dele på sociale medier og spil, men ni ud af ti føler, at de kender reglerne for delinger af billeder godt nok.

De bruger sociale medier og spil hver dag

Det er kun en ud af ti af de adspurgte, der ikke bruger sociale medier og spil hver dag. Hovedoverskriften for det, de gør på sociale medier er den positive indgangsvinkel. Her fremgår det tydeligt, at de er der for at hygge sig med andre.

Kort kommentar på undersøgelsen:

Børn og unge siger ofte selv, at de er på sociale medier af samme årsager som deres forældre eller andre voksne: nemlig for at hygge sig med andre. De bruger dem ganske vist anderledes end voksne. For eksempel bruger de Snapchat meget, de bruger mest Facebook for at skrive med andre via Messenger, få daglig information fra klub og fritidsaktiviteter og være tilgængelig for invitationer via fukntionen: Begivenheder. Stor set alle børn og unge er meget fortrolige med YouTube, som de ser for inspiration, tidsfordriv eller for at følge med i en sport eller lignende.

Tallene fra undersøgelsen viser statistisk, at de adspurgte anvender YouTube, Snapchat og Messenger, ligesom de spiller sociale spil. At de oplever hårdt sprog eller konflikter, og at de ikke altid taler med voksne om det, hvis de oplever noget hårdt eller grimt online. Men kun ca halvdelen taler generelt med voksne om regler, rammer og god skik på de digitale medier. Det er i sær det sidste, der er et vigtigt opmærksomhedspunkt.

Man kan med andre ord sige, at børn og unge bruger en stor del af deres tid på de sociale medier og spil, men at den del af deres verden stadig fylder en relativt lille del af samtalen eller reglerne fra forældre og voksne omkring dem.

Spørgsmål og svar:

Spørgsmål 1.

Bruger du et eller flere sociale medier som Snapchat, Instagram og Facebook?

Ja: 92,72%

Nej: 7,28%

Skipped (sprunget spørgsmålet over): 4

Spørgsmål 2.

Sæt kryds ved de spil eller sociale medier, som du engang imellem eller ofte bruger.

Youtube: 92,44%

Snapchat: 85,78%

Instagram: 72,00%

Musical.ly: 32,44%

Facebook: 54,67%

Roblox: 27,11%

MineCraft: 24,44%

Omegle: 5,78%

FIFA-online: 10,22%

Messenger: 62,22%

Fortnite: 33,33%

Yellow: 8,00%

Yoodle: 0,89%

Discird: 24,00%

Skipped: 232

Spørgsmål 3.

Sæt kryds ved de spil eller sociale medier, som du bruger mest. Du må kun sætte et kryds. (Bemærk, at denne del af spørgeskemaet har betydet tekniske vanskeligheder for nogle, og derfor skal dette kun ses som en indikation af deres primære platforme. Red.)

Youtube: 19,69%

Snapchat: 33,85%

Instagram: 4,87%

Musical.ly: 0,88%

Facebook: 3,10%%

Roblox: 1,11%

MineCraft: 0,44%

Omegle: 0,00%

FIFA-online: 0,00%

Messenger: 1,11%

Fortnite: 10,62%

Yellow: 0,22%

Yoodle: 0,00%

Discird: 1,77%

Skipped: 5

Andet: Spørgsmålets karakter har affødt kommentarer fra 22,35 % af respondenterne. Kommentarer lyder blandt andet:

Kan ikke vælge mellem dem.

Youtube, Snapchat, Instagram, Facebook, Messenger

Bruger dem lige meget

Spørgsmål 4.

Har du fået hjælp af andre til at oprette en profil på de sociale medier?

Svar:

Ja: 34,88%

Nej: 44,59%

Jeg har fået hjælp af mine forældre: 9,71%

Jeg har fået hjælp af mine venner: 5,74%

Andet: 5 besvarelser, der uddyber, at de har fået hjælp af forældre til nogle medier og af venner til andre.

Spørgsmål 5.

Hvem spiller eller skriver/chatter du med?

Svar:

Jeg spiller kun med mine venner, som jeg kender i virkeligheden: 59,73%

Alle de gerne vil spille: 1,33%

Jeg spiller både med mine venner og med andre, som jeg ikke kender i virkeligheden: 34,73%

Andet: 4,20% har besvaret. Svarene går på, at på nogle spil kan man kun spille med folk, man ikke nødvendigvis kender (Fortnite)

Spørgsmål 6.

Har du aftalt nogle regler med dine forældre? For eksempel hvor meget tid, du må bruge eller hvordan dine privatindstillinger skal stå?

Svar:

Ja: 39,29%

Nej: 60,71%

Skipped: 4

Spørgsmål 7.

Taler du nogle gange med dine forældre om det, du oplever?

Svar:

Ja: 24,56%

Nej: 22,79%

Meget lidt: 22,35%

Ja, hvis der er noget, jeg er i tvivl om: 30,31%

Skipped: 5

Spørgsmål 8.

Viser du dine forældre, hvad du ser på for eksempel Youtube?

Svar:

Aldrig: 26,16%

Engang imellem: 65,19%

Ja: 8,65%

Skipped: 3

Spørgsmål 9.

Har du oplevet noget på spil eller sociale medier, som har været negativt. For eksempel noget, du erblevet sur over eller ked af?

Svar:

Ja: 42,51%

Nej: 57,49%

Skipped: 3

Spørgsmål 10.

Har du oplevet mobning eller delinger af billeder som andre eller du selv har været ked af på sociale medier?

Svar:

Ja: 17,26%

Nej: 82,74%

Skipped: 1

Spørgsmål 11.

Har du oplevet noget, hvor andre har skrevet grimt eller surt til hinanden?

Svar:

Ja: 69,84%

Nej: 30,16%

Spørgsmål 12.

Har du oplevet noget, der er blevet et større problem på grund af sociale medier. For eksempel dårlig stemning eller en konflikt?

Svar:

Ja: 52,55%

Nej: 47,45%

Skipped: 6

Spørgsmål 13.

Har du talt med voksne om det, hvis noget har været ubehageligt eller hårdt på sociale medier?

Svar:

Ja: 50,11%

Nej: 49,89%

Skipped: 6

Spørgsmål 14.

Er det nemt at tale med voksne om sociale medier?

Svar:

Ja: 32,74%

Nej: 11,73%

Det ved jeg ikke: 37,83%

Det føles lidt mærkeligt, men jeg gør det alligevel: 17,70%

Skipped: 5

Spørgsmål 15.

Synes du at voksne ved nok om sociale medier til at hjælpe hvis der sker noget?

Svar:

Ja: 27,78%

Nej: 35,11%

Det ved jeg ikke: 37,11%

Skipped: 7

Spørgsmål 16.

Ved du hvordan du indstiller din profil, så den er privat på de spil og sociale medier, som du bruger?

Svar:

Ja: 89,21%

Nej: 4,41%

Det ved jeg ikke: 6,39%

Skipped: 3

Spørgsmål 17.

Har du en privat profil på Instagram?

Svar:

Ja: 57,78%

nej: 42,22%

Skipped: 7

Spørgsmål 18.

Har du valgt, hvem der må se, hvor du er, når du snapper på Snapchats verdenskort?

Svar:

Ja: 64,82%

Nej: 35,18%

Skipped: 5

Spørgsmål 19.

Taler du med voksne om, hvilke billeder og kommentarer, man gerne må dele på spil eller sociale medier?

Svar:

Ja: 41,24%

nej: 51,44%

Jeg ved ikke nok om det: 7,32%

Skipped: 2

Spørgsmål 20.

Kender du reglerne for delinger af billeder godt nok?

Svar:

Ja, det tror jeg: 91,43%

Nej, jeg ved ikke nok om det: 4,18%

Jeg er faktisk tit i tvivl: 4,40%

Spørgsmål 21.

Hvilket klassetrin går du på?

Svar:

5. klassetrin: 14,57%

6. klassetrin: 26,93%

7. klassetrin: 34,44%

8. klassetrin: 19,21%

9. klassetrin: 4,86%

Skipped: 4

Spørgsmål 22.

Ved du, hvor gammel man skal være for at bruge de sociale medier?

Svar:

11 år: 1,55%

12 år: 3,9%

13 år: 72,63%

14 år: 7,51%

15 år: 10,15%

16 år: 4,19%

Spørgsmål 23.

Hvor ofte bruger du sociale medier? (Bemærk man kan kun sætte ét kryds her)

Svar:

Flere gange om dagen: 61,23%

Hver dag: 27,75%

Mindst et par gange om ugen: 3,96%

Engang imellem: 7,05%

Spørgsmål 24.

Til sidst: Hvad er vigtigst for dig på sociale medier? Du må gerne tilføje nederst, hvis du kun kan sætte et kryds (der var tekniske vanskeligheder med dette spørgsmål, red.)

Svar:

At jeg kan hygge mig med andre, for eksempel via chats, billeder, video og spil: 82,19%

At jeg kan være med i grupper og dele interesser/fællesskaber: 55,25%

At jeg kan dele billeder og lave sjov med andre: 26,03%

At jeg kan dele ting privat uden at være bange for at de kommer videre: 22,83%

At kunne være i et godt fællesskab, hvor man ikke mobber hinanden: 43,38%

At jeg kan lære nye mennesker at kende: 38,36%

At jeg kan lære nye ting: 36,07%

At lave pranks og jokes med hinanden: 26,03%

At få mange likes: 10,96%

At bevare mine streaks: 29,68%

At følge med i andres liv: 42,01%

Ikke at føle mig alene: 29,94%

Holde kontakten med andre: 63,01%

Se hvad der sker: 40,18%

Med sociale med andre: 25,57%

Andet: Kommentarer er delt i bogen. Omhandler blandt andet ønsket om at kunne være et sted uden mobning.

Spørgsmål 25.

Hvis du kun må sætte et kryds. Hvad er så vigtigst for dig? (Bemærk, at denne del af spørgeskemaet har betydet tekniske vanskeligheder for nogle, og derfor skal dette kun ses som en indikation af deres primære årsager. Red.)

Svar:

At jeg kan hygge mig med andre, for eksempel via chats, billeder, video og spil: 51,94%

At jeg kan være med i grupper og dele interesser/fællesskaber: 6,83%

At jeg kan dele billeder og lave sjov med andre: 0,68%

At jeg kan dele ting privat uden at være bange for at de kommer videre: 1,82%

At kunne være i et godt fællesskab, hvor man ikke mobber hinanden: 3,64%

At jeg kan lære nye mennesker at kende: 2,51%

At jeg kan lære nye ting: 0,91%

At lave pranks og jokes med hinanden: 1,37%

At få mange likes: 0,91%

At bevare mine streaks: 5,24%

At følge med i andres liv: 4,56%

Ikke at føle mig alene: 1,82%

Holde kontakten med andre: 8,66%

Se hvad der sker: 2,73%

Med sociale med andre: 0,68%

Spørgeskemaet slutter med mulighed for at kommentere. Kommentarerne er anonyme og er med i bogen.

Ved spørgsmål eller kommentarer eller ønske om at deltage i undersøgelsen med klassen, kontakt Lykke Møller Kristensen på red@boernogsocialemedier.dk

Du kan læse lidt mere om, hvad der kan stå i vejen for at tage den løbende samtale om de sociale medier og spil i artiklen HER og ellers får de masser af gode råd til at komme mere tættere på uden fordomme og afstand, men med løsninger og gode råd til at blive klogere SAMMEN i den ny bog: Dit digitale barn har brug for en voksen.


Om forfatteren til indlægget:

Lykke Møller Kristensen driver SoMe-Right.com og er forfatter til to bøger om den digitale verden:

“Dit digitale barn har brug for en voksen” der netop er udkommet på GADS forlag

“Børn og sociale medier – en guide til forældre med børn på sociale medier”

Hun er uddannet journalist og kommunikationsrådgiver og tidligere uddannelseschef for uddannelser i sociale medier og kommunikation. I 2013 indledte hun sit arbejde med at afdække børn og unges adfærd på de digitale platforme og i dag sidder hun i en international sparringsgruppe, der arbejder for at sikre børn og unge online samt at udbrede gode råd til voksne om digital adfærd og kultur. Desuden er en hun en meget brugt foredragsholder og workshopleder.

Du kan se mere om hendes seneste bog og links til forskning og studier HER: