Jeg hjælper mennesker og organisationer til at navigere meningsfuldt i den digitale omstilling

Digiwise v/ Lykke Møller Kristensen

Du kan booke mig til rådgivning & sparring, foredrag, workshops & seminarer eller til udarbejdelse af kommunikation i relation til digitalisering

“Hvis digitalisering handler om udvikling, hvordan sikrer vi så, at vores tilgang ikke bliver et benspænd eller ligefrem tilbageskridt?

Hvordan forener vi udvikling af teknologi og generel digitalisering med dannelse af mennesker, der skal navigere i den digitale verden? Er det virkelig kun børn, der har brug for teknologiforståelse?

Hvor spiller den personificerede digitalisering, smartphones og sociale medier  ind på vores opfattelse af den digitale fremtid og behovet for kompetencer?

Hvorfor er der så stor afstand mellem digitale frontløbere og brugere for ikke at tale om den unge generation, der skal vælge uddannelse?

Står både berøringsangst og teknologibegejstring i virkeligheden i vejen for en vigtig dialog om, hvordan vi forstår og navigerer i den digitale omstilling – som samfund, individer og organisationer?

Lykke Møller Kristensen

Journalist, kommunikationsrådgiver & forfatter. Faciliterer via foredrag og workshops dialogen om den digitale udviklings betydning for mennesker.