digiwise

Digiwise er et univers, der skal inspirere til en samtale om, hvordan  vi agerer klogest i den digitale verden  – som mennesker, organisationer og samfund. Filosofien er, at den digitale omstilling ikke kan isoleres til ét specifikt emne eller isoleres som tema fra andre dagsordensættende udfordringer men griber ind i mange dele af vores liv og samfund. Hvor digitaliseringen udmønter sig både konkret på produkt- og idéudviklingsniveau og diffust som en stemning. Afgørende er, hvad udgangspunktet for vores opfattelse er, og derfor arbejder Digiwise med en modenhedsskala som omdrejningspunkt i al formidling, foredrag, workshops og rådgivning.